Stichting WEBB

Hoogbegaafdheid is geen keuze...
... en zeker geen hype!

Hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen hebben emotionele behoeften en mogelijkheden die door anderen vaak over het hoofd worden gezien.
De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn: niet alleen gemiste kansen en teleurstelling, maar soms ook groot verdriet en eenzaamheid.

Hoewel er nog altijd veel onjuiste ideeŽn en vooroordelen ten opzichte van hoogbegaafde kinderen en volwassenen bestaan, wordt gelukkig in steeds bredere kring erkend dat hoogbegaafdheid speciale aandacht verdient.

Deze website is opgezet voor ouders van hoogebegaafde kinderen en voor alle anderen die hoogbegaafde kinderen en/of (jong)volwassenen begeleiden, coachen en/of behandelen, of zich op een andere manier bij hoogbegaafde mensen en het onderwerp hoogbegaafdheid betrokken voelen.

Nieuwsgierig?

Doelstelling Stichting WEBB

"De stichting heeft ten doel het ontplooien van activiteiten, gericht op de bevordering van het welzijn en de ontplooiingsmogelijkheden van getalenteerde, begaafde en creatieve mensen." (Statuten, art. 2, lid 1)

Hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen hebben emotionele behoeften en mogelijkheden die door anderen vaak over het hoofd worden gezien. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn: niet alleen gemiste kansen en teleurstelling, maar soms ook groot verdriet en eenzaamheid.

Deze feiten worden gelukkig in steeds bredere kring erkend. Toch bestaan er nog veel onjuiste ideeŽn en vooroordelen ten opzichte van hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Deze website is bedoeld als bijdrage aan de verspreiding van goed onderbouwde en breed gedragen kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid.

Begaafdheid, intelligentie en creativiteit maken dat je anders bent

Aansluiting vinden in een passende sociale omgeving is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling. De vaardigheden die nodig zijn om aansluiting te krijgen bij een groep krijgt een mens echter niet vanzelfsprekend mee bij de geboorte. Die moeten worden aangeleerd, net als andere dingen. Voor kinderen die, om welke reden dan ook, Ďandersí zijn, is dit vaak moeilijker. Opvoeders kunnen veel doen om kinderen bij die levenstaak te begeleiden.

Emotionele en sociale inteligentie zijn te leren

Speciale activiteiten voor getalenteerde, begaafde en creatieve kinderen, jongeren en volwassenen zijn voor hen vaak met recht een onvergetelijke ervaring!
Essentieel bij het organiseren van zulke activiteiten is aandacht voor het creŽren van een veilig en uitnodigend klimaat waarin alle deelnemers zich op hun gemak voelen en zich vrij kunnen uiten, zonder angst voor negatieve reacties.

Begaafde mensen komen er niet vanzelf....

Een passende omgeving is een belangrijke factor in een gezonde ontwikkeling, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Stichting WEBB en Peers4Parents m.b.v. de adresgegevens op de pagina Contact

Een onvergetelijke ervaring