Stichting WEBB

Links naar sites rondom hoogbegaafdheid

De vermelding van deze links is bedoeld als service. De Stichting WEBB is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de op de gelinkte websites weergegeven inhoud. Het aantal vermelde sites is beperkt gehouden omdat de overige sites via de genoemde websites makkelijk zijn te vinden.

Peers4Parents - Begeleide gespreksgroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen in NL

KennisWiki Hoogbegaafdheid - (HB-WIKI) - de plaats waar je alles vindt over hoogbegaafdheid

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (ANBI) - Doel: leefklimaat HB volwassenen verbeteren

Stichting Mensa Fonds (ANBI) - Meer kansen voor hoogbegaafden en benutting van potentieel

Mensa - Internationale vereniging (NL: 4500 leden) voor mensen met IQ-testscore >98e percentiel

BrightLights - Online magazine en ontmoetingsplaats ontworpen en onderhouden door hoogbegaafde jongeren

ECHA Netwerk - Specialisten op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen

SLO Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling - tbv. primair en voortgezet onderwijs

Acadin - Digitale leeromgeving en ondersteuningssite van SLO en Kennisnet

IQ Startpagina - Portal met interessante links over IQ en intelligentie in het algemeen

Webcounselor - Startpunt voor iedereen met vragen in verband met hoogbegaafdheid

Stichting Plato / LICH - Onafhankelijke website over hoogbegaafdheid

Iederwijs - Innovatief onderwijs voor alle kinderen

Feniks Talent - Zeer bijzonder onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (voorheen CCL)

Eerde Primary School - Internationaal basisonderwijs, afgestemd op individuele kinderen

Koninklijke Van Gorcum - Uitgever van boeken over hoogbegaafdheid

Kinheim - Uitgever van materialen voor zelfstandig werken en voor hoogbegaafde leerlingen

Slimwinkeltje Boeken en spellen die je brein op scherp zetten en houden

Hoogbegaafd Vlaanderen - Site gemaakt door HB-ouders in Vlaanderen

Exentra - Expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid (Vlaanderen)

Engelstalige sites

Een aantal voorbeelden uit het bijzonder grote aanbod:

Great Potential Press - Uitgeverij in de VS. met een grote collectie boeken over hoogbegaafdheid

SENG - Het Amerikaanse voorbeeld van de stichting WEBB

Mensa for kids - Jeugdafdeling van Mensa International

Odyssey of the Mind - Uitgebalanceerde internationale competitie voor kinderen en jongeren

Council for Exceptional Children - Promoot positieve benadering van diversiteit

National Association for Gifted Children - Grote HB-oudervereniging in de VS.

The Gifted Child Society - Voor actieve ondersteuning van kinderen, ouders en school

Hoagies' Gifted Education Page - Website voor en over HB-kinderen

Belin-Blank Center for Gifted Education and Talent Development en Acceleration Institute

Renzulli Center for Creativity, Gifted Education, and Talent Development - Onderzoekscentrum in de VS.

Roeper Review - A Journal on Gifted Education - Open Access: Taylor & Francis Online

The Roeper School - Een mooi voorbeeld van hoe het kan. We wachten nog op een Nederlands equivalent.